Обучения

Три проекта на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” по Оперативна програма “Административен капацитет”

“Еко Глоуб” ООД успешно приключи дейностите по осигуряване на информация и публичност на следните проекти на ИА “Автомобилна администрация”:

  • публичност по проект Ν 14-22-27/24.09.2014 г. “Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС”;
  • публичност по проект Ν 14-22-28/01.10.2014 г. “Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността”;
  • публичност по проект Ν 14-32-20/24.09.2014 г. “Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Снимки от финална пресконференция по трите проекта, август 2015 г.

“Еко Глоуб” ООД извърши и поредица от обучения на инспекторския състав на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, осъществяващ контрол на автомобилните превози.

Снимки от обучение в гр. Асеновград, 2015 г.

Снимки от обучение в гр. Хисаря, 2015 г.

Снимки от обучение в гр. Троян, 2015 г.