625e11094742ae4abd7109f730c1467d_w829_h533_cp

АДВ. БИЛЯНА ТОНЧЕВА – УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРИТЕ С ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ Е СЪСТЕЗАНИЕ, В КОЕТО ПЕЧЕЛЯТ ПОДГОТВЕНИТЕ

В проекта „Мениджърите споделят“ ви срещаме с адв. Биляна Тончева, която е прокурист на консултантските дружества „Еко Глоуб” ООД и „Глобал Техно Консулт” ЕООД. Двете компании са бързо развиващи се в сферата на консултантските услуги. „Направихме много енергийни обследвания на предприятия и успяхме да спечелим много европейски проекти на клиентите, които ни се довериха, а те са както от частния, така и от публичния сектор. Приоритетно работим по ОПИК 2014-2020, инициатива JESSICA, ФЕЕВИ и др.“, споделя адв. Тончева.

Голямото предизвикателство

Най-голямото предизвикателство за нас беше проектът на болница „Пирогов”. Извървяхме дълъг път за систематизиране и обследване на всички детайли, но успяхме да го спечелим и към днешна дата управляваме проект, който позволява санирането и преоборудването на едно от най-важните отделения в най-големия център за спешна медицинска помощ в България.

Принципите в бизнеса 

Основен принцип, който спазвам в бизнеса, е почтеност. Никога не взимаме пари предварително, преди спечелването на проекта, освен ако конкретната процедура изисква изготвянето на архитектурни проекти, одити и други документи, нуждаещи се от специализирана намеса, която е различна от консултантската ни дейност.
Отделяме много голямо внимание на всеки един клиент и се стремим да му показваме повече от една възможност за кандидатстване по европейски проекти.

Динамиката на времето

Аз съм постигнала много неща, но това се дължи не само на мен, а и на добре подготвените екипи, който ръководя. Огромният поток от информация и многото клиенти в много различни сфери на бизнеса – от производство на асфалт и бетон до металообработване и текстил изискват добре подготвени кадри, които да познават клиентите, процесите, пътя. Ние не само пишем проектите, но и водим цялото управление – тръжни процедури и междинни отчети, и сме заедно с бенефициентите до окончателното отчитане. Аз смятам, че за успеха на моя бизнес човешките кадри са решаващ фактор.
Екипите ни са изградени от хора между 25 и 85 години. Опитвам се да има приемственост и съм горда, че младите хора, с които работя, са отдадени на работата и когато се налага да се работи повече, никой не се замисля да жертва своето лично време.

Конкурентоспособност на българските фирми

България дава много възможности, няма работа за тези, които си мислят, че някой им е длъжен и някой друг трябва да работи вместо тях. Моят огромен опит с българските предприятия от последните 10 години ми дава увереност да твърдя, че има голяма промяна. Всички пари, усвоени от европейски проекти, са инвестирани в машини, оборудване и материална база. Все по-голям процент от предприятията излизат на външния пазар или увеличават износа. Смятам, че в бъдеще, до края на този и през следващия период предприятията ще се обърнат към разработването и внедряването на иновации, които да дадат нови хоризонти за развитие.
Участието в процедурите с европейски проекти е състезание, в което печелят само подготвените. Аз пожелавам на всички успех.

Comments are closed.