biliana-toncheva-02-42-20

Адвокат Биляна ТОНЧЕВА: От 15 хил. лв. до 75 хил. лв. безвъзмездно финансиране могат да получат микро, малки и средни предприятия

На 21 октомври, сряда, от 18.30 часа във Viento Bar& Dinner в Стара Загора ще бъдат представени възможности за безвъзмездно финансиране на бизнеса. По темата разяснения ще даде адвокат Биляна Тончева, прокурист на „Еко Глоуб“ ООД – консултантското  дружество за подготовка на проекти, съфинансирани от Европейския съюз, и притежател на лицензи за енергийно обследване на сгради и промишлени системи. Екипът специалисти, работещи в дружеството, подготвя проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, както и по други оперативни програми, съфинансирани от ЕС – ОП „Програма за развитие на селските райони“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, включително провеждането на обучения и др. Консултантско дружество „Еко Глоуб“ ООД е лидер в програма „Иновации и конкурентоспособност“. През последните два програмни периода се отличава с множество спечели проекти.

Събитието в Стара Загора се организира от мрежа за женско предприемачество „Бизнес на високи токчета“ и „Национална бизнес поща“. Входът е свободен.

Разговаряме с адвокат Биляна Тончева, която разказа в аванс за предстоящите процедури в подкрепа на бизнеса.

– Адв. Тончева, кои ще бъдат основните възможността за бизнеса, които ще представите в Стара Загора?

– За бизнеса предстои да се отвори процедура за фирми – малки предприятия, от 10 до 49 човека персонал, които през миналата година имат оборот над половин милион лева. Те

могат да получат 50 хил. лв., като средствата са 100 процента безвъзмездно

Другата процедура, която се очаква да бъде отворена съвсем скоро, се казва „Адаптиране“. В нея са допустими всички видове фирми – микро (от 1 до 9 души персонал), малки (от 10 до 49 души персонал) и средни (от 50 до 249 души персонал). Микропредприятията могат да получат до 15 хил. лв. безвъзмездно финансиране, малките – до 30 хил. лв., а средните предприятия – 75 хил. лв., също безвъзмездна помощ.

Очаква се да стартират и други процедури до края на годината, за които също ще има разяснения по време на нашата среща с бизнеса в Стара Загора.

– За кои сектори и дейности са приоритетни тези процедури?

– За първи път от старта на този програмен период на оперативните програми са допустими абсолютно всички фирми, включително занимаващи се с търговия и услуги. Програмата не прави разлика дали фирмите са производствени, както бяха допустими по останалите процедури преди появата на пандемията с COVID-19. Финансирането е допустимо за всички дружества, като основните критериите са обороти, брой заети хора. За да можем да определим категорията на предприятието,

са необходими данните от две поредни години, съответно за 2018 и 2019 г.

Важно е да се уточни, че категорията на предприятието се определя не от Закона за счетоводството, а от Закона за малките и средните предприятия.

– Какви други варианти за подпомагане на бизнеса бихте препоръчала?

– Има възможности някои от фирмите да се финансират и чрез финансови инструменти – чрез нисколихвено кредитиране. Това е също европейско финансиране, с до 3 години гратисен период, под 1% лихва и дълъг срок на връщане на средствата. Към днешна дата са допустими само някои от фирмите, но смятам, че бъдещето е свързано именно с нисколихвеното кредитиране, освен с възможностите за безвъзмездна финансова помощ. 

– Как през призмата на Вашата дейност изглежда развитието на българския бизнес, особено през последните месеци, предвид ситуацията с COVID-19?

– Фирмите в момента са притихнали. Очакват лека-полека нещата да се възвърнат във вида, в който бяха преди месец март 2020 г.

Много съм щастлива да кажа, че има фирми, които не отчитат спад

и не са допустими по тези процедури, защото при тях се отчита ръст. Но така или иначе в момента за повечето от секторите е много трудно. Един от най-потърпевшите е туристическият сектор. За него в момента има стартирала процедура, която ще бъде затворена за кандидатстване на 20 октомври. Още една процедура в помощ на бранша, свързан с превоз на пътници, също ще стартира съвсем скоро.

Има сектори, които по една или друга причина, бяха изключително засегнати от последствията. Но всеки мениджър се опитва с нови възможности да намали негативното влияние на кризата, свързана с пандемията. Например, много от фирмите предприеха да се дигитализират и се опитват отдалечено да се справят с работния процес. По-трудно е, когато става дума за производство, тъй като при тези фирми всичко се случва присъствено. Затова именно тези фирми трябва да се възползват от финансирането по стартиращите процедури по европейски програми,

за да адаптират своите дружества към изискванията на новото време

– да осигурят максимално необходимите дизенфектанти, подходяща климатизация, всичко, необходимо, за да се гарантира безпрепятственото продължаване на тяхната работа.

NBP.bg, Радослава РАШЕВА

Comments are closed.