Адвокат Биляна Тончева: „Помощ от АПИ за транспортни фирми“

Транспортните дружества ще могат да се възползват от обявена от АПИ процедура за подпомагането им. Условията за допустимост и необходимите документи предтави пред Радио ВИДИН прокуристът на консултантска компания „Еко Глоуб“ ООД, адв. Биляна Тончева

„Транспортни предприятия, които притежават лиценз за превоз на товари могат да получат безвъзмездни средства в изпълнение на Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преходи подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна („Кризисна рамка“). Допустими кандидати са всички предприятия, които са превозвачи, притежаващи лиценз за извършване на превоз на товари по смисъла на Закона за автомобилните превози и развиват своята основна икономическа дейност в сектор Н 49.41 Товарен автомобилен транспорт, съгласно подадените данни към НСИ за 2022 г. за дружества регистрирани преди 01.01.2023г., за дружествата регистрирани след тази дата е необходимо да са си подали информацията към НСИ за 2023г.“

 – А какъв е размера на безвъзмездната помощ и кои са допустимите разходи, за които може да се кандидатства? 

 „Помощта се определя на базата на пропорционално разпределение, съобразено с общия лимит от 50 милиона лева за сектора, като за база се използват платените през 2023 година тол такси, чийто размер е индикатор за обема на извършените превози и оттук ще служи за основа за определяне на размера на държавната помощ. Максималният размер на получените безвъзмездни средства за преодоляване на икономическите последствия по „Кризисната рамка“ на всяко индивидуално заявление за кандидатстване, е до 4 000 000 млн. лева на предприятие. По отношение на допустими разходи – такива са всички разходи за основна дейност, извършени след 01 януари 2023 г. и до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа: – разходи за застраховки Гражданска отговорност, задължителна за всяко едно превозно средство; – разходи за счетоводни услуги; – разходи за юридически услуги; – разходи за наеми (гаражи, офиси, превозни средства и др.); – разходи за горива; – режийни разходи; – разходи за пътни такси; – разходи за възнаграждения на работници, механизми;“

 – А какво трябва да направят транспортните фирми, за да се възползват от тази помощ? 

 „На първо място много важно е да отбележим, че срокът за подаване на документите е 15.04.2024 г. Кандидатства се с подаване на Заявление (по образец) и към него се прилагат“: 

  • Приложение № 2 за деклариране на следните обстоятелства, задължителни за всеки кандидат: за запознаване с условията за кандидатстване и изпълнени условия за допустимост на кандидата; 
  • Приложение № 3 Таблица за платените през 2023 година тол такси 
  • 2 бр., в която се включват единствено разходи, свързани със заплащане на тол такси за календарната 2023 г. В сумите не се включват банкови, такси за използване на бордово устройство, обслужване по договор или други разходи; 
  • Лиценз за извършване на превоз на товари по смисъла на Закона за автомобилните превози; 
  • Отчет за приходите и разходите за 2022 г. за дружества регистрирани преди 01.01.2023г., за дружествата регистрирани след тази дата за 2023 г. 
  • Удостоверение от Националната агенция по (приходите за наличие/липса на задължения на кандидата към държавата и общините;
  • Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин; 
  • Удостоверение от обслужващата банка за банкова сметка, по която ще се изплащат сумите от отпуснатата помощ; 
  • Копие от свидетелствата за регистрация на притежаваните пътни превозни средства, описани в заявлението по ал. 2. 
  • Адвокат Биляна Тончева: „Помощ от АПИ за транспортни фирми“

evropeyski-programi-vsichko-za-tyah

Процедура BG-176789478-2021-05

BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04

На предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от следните кодове на ниво детайлност група и клас по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт: за „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.11, 79.12, 79.90; за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.30; за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.90; за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04; за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.21, 93.29; за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04, които са засегнати от спад на оборота без ДДС през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с реализирания оборот без ДДС през 2019 г. се предоставят безвъзмездни средства в общ размер до 30 000 000 лв. за осигуряване на ликвидност за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID -19.

Средствата се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз

Краен срок: 29.11.2021 г. 16:30 ч.

biliana-toncheva-02-42-20

Адв. Биляна Тончева представя европейските възможности за бизнеса в Търговище

На 17 ноември от 17:30 часа в Държавен куклен театър в Търговище (ул. „Христо Ботев“ 5) ще се проведе пресконференция във връзка с предстоящите европейски възможности за бизнеса, които ще бъдат представени от адв. Биляна Тончева – прокурист на „Еко Глоуб“ ООД.

Компанията се занимава с консултиране, подготовка и изпълнение на европейски проекти както в частния, така и в публичния сектор. „Еко глоуб“ е лидер в програма „Иновации и конкурентоспособност“. Дружеството има стотици успешно реализирани проекти във всички сфери на търговския и икономически обмен.

Събитието е отворено за всички представители на бизнеса в областта, както и местни медии, които биха искали да научат повече за предстоящите възможности за финансиране и да зададат своите въпроси.

След края на официалната част ще се проведе и кратък неформален коктейл, на който са поканени всички присъстващи.

Желаещите да присъстват на събитието е необходимо да изпратят потвърждение на имейл office@cornukopia.bg, да се обадят на телефон 0893377078 или лично да потвърдят присъствието си на адрес гр. Търговище, ул. Преслав 2, офис 1 най-късно до 12 ноември.

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

biliana-toncheva-02-42-20

Адв. Биляна Тончева бе сред лекторите на START IT

През август вдъхновяващи лектори от START IT се срещнаха с млади предприемачи и стартъп компании във Варна, Добрич и Шумен. Събитието беше насочено към всички, които искат да стартират собствен бизнес и търсят начин да реализират идеите си.

„START IT има за цел да подкрепи предприемачи от различни възрастови групи, независимо от бизнес областта, към която са се насочили. По време на събитията участниците се срещнаха с успешни български предприемачи, които споделиха техния опит и им дадоха ценни съвети за създаване на собствен бизнес, стратегии за растеж, както и за възможностите за финансиране и развитие. Инициативата ни беше успешна и планираме да продължим да правим събитията и в други градове на България“, коментират организаторите.

Сред лекторите по време на събитията бяха Тодор Митов от ИКТ Клъстер – посредническа организация по програма „Еразъм за млади предприемачи“, Гена Събева – предприемач с над 30-годишен опит в бизнеса и основател на франчайз „ВИТ – Борсата за матраци“, Адв. Биляна Тончева от „Еко Глоуб“,  Йордан Йорданов – съдружник в „Нов Дом 1“, Поля Петкова от бутикова туристическа агенция Amakas Travel, Мартина Биковска – основател на Adella Cake O’clock, Кристиана Атанасова – основател на „Смайли Хоум“, Йолана Анчева и Татяна Стоянова от Studio 7. Специални гости по време на събитията бяха Иван Табаков – председател на Варненска индустриална камара и Герман Германов – председател на Търговско-промишлена палата-Добрич.

START IT се организира по програма „Еразъм за млади предприемачи“ от ИКТ Клъстер в партньорство с Българската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлена палата Добрич, Варненска търговско-индустриална камара, Община Варна, Община Шумен, Община Добрич и списание и клуб Business Lady.

biliana-toncheva-02-42-20

Стартирай бизнес с пари от Европа!

Как неопитните предприемачи могат да започнат свой бизнес с финансовата подкрепа на Европейския съюз? Това научиха десетина млади шуменци по време на презентация в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ днес. Те се запознаха с механизма за кандидатстване по програмата „Еразъм за млади предприемачи“ и получиха съвети от успели родни бизнесмени.

„Европейската програма, която може да сбъдне бизнес мечтите на неопитните шуменци, се нарича „Еразъм за млади предприемачи“, но тя по-скоро е насочена към начинаещите предприемачи, без значение от възрастта им“. Това обясни Тодор Митов от посредническа организация по програмата.

„Идеята е да се свържат неопитни предприемачи от България с опитни предприемачи в чужбина. Така те ще могат да се срещнат и да си сътрудничат от един до шест месеца. През този период младият предприемач получава знания как да стартира бизнес, как да избегне капаните по пътя“, каза Митов.

Младите предприемачи получават финансова подкрепа за престоя си в чужбина. Сумите са между 700 и 1 100 евро на месец – в зависимост от стандарта на живот в отделните държави.

Българите са скептични и често се чудят защо чуждестранни бизнесмени искат да споделят опит и да помагат на конкуренти. Чужденците не гледат по този начин на възможността да бъдат ментори, твърди Митов. „Те са с ясното съзнание, че не трябва да държат това, което са научили, за себе си, а искат да го споделят. С тази си дейност те виждат по-скоро изграждането на един доверен партньор, с когото после могат да си сътрудничат. Най-лесният и видим пример е една туристическа агенция“, разясни Тодор Митов.

Такава агенция има Поля Петкова. Тя разказа вдъхновяващата история на успеха ѝ, но призна, че ако днес е трябвало да действа, вероятно е щяла да се откаже. Затова призова младите хора да пробват да развият свой бизнес възможно най-скоро, без да се страхуват от неуспеха.

„След седем години, след хиляди обучения, пътувания и контакти, сега се съмнявам. Нямам обяснение защо. Въпреки, че знам с пъти повече. Хората пътуват изключително много и си казваш „Оле, дали ще знам какво да отговоря на човека, който влезе току-що?!“. Въпреки, че сега знам много повече“, разказа Поля Петкова

Туристическата ѝ агенция е бутикова. Тя бързо е осъзнала, че не можеш да предлагаш всичко за всеки. Конкурентите ѝ се състезават в полето на по-ниските цени. Поля е решила да се отличи с индивидуален подход и гъвкав план, диктуван от клиента.

„Обръщам се назад, ако чуя от млад човек извинения „Няма работа или нямам възможности“, каза Гена Събева, дама с няколко успешни бизнеса зад гърба си. „Има толкова много възможности. България е чудесно място за стартиране на бизнес. Доказателство за това е, че аз съм се справила. Има възможности за намиране на ментор. Бизнесът ни е вече на 30 години. Освен това франчайзът е един формат, който може да бъде избран от хората без идея и продукт. Така в рамките на един – два месеца можеш вече да си на пазара и то с нещо работещо“, уточни Събева.

Светлана Цветкова и Роска Чолакова са две млади дами от Шумен, които имат свои идеи за бизнес начинания. Затова попиваха всяка дума от мотивиращите истории на успелите професионалисти.

„Тези събития вдъхновяват изключително много. Личните истории, които споделят лекторите, показват, че ти също можеш. Можеш да изпълниш мечтите си, стига да направиш първата крачка. Разширява се познанието ни за възможности и контакти“, споделиха те.

А възможности наистина има, каза адвокат Биляна Тончева.

„Младите хора се притесняват, защото смятат, че бизнесът не е за тях. Напротив, сега е моментът всички да кандидатстват. Има и кредити, има и безвъзмездни помощи. Дошъл е моментът всеки, който иска да стартира бизнес – да го направи“, насърчи младежите адвокат Тончева.

Частно училище по забавна математика, земеделски фирми, IT компании, галерия. Това са само част от бизнес начинанията, стартирали през последните три години с обучения в чужбина по програмата  „Еразъм за млади предприемачи“.

Няма никакви ограничения пред бизнес идеите, а това прави програмата толкова интересна и полезна за хората, обобщи Тодор Митов.

Чуйте разговора в сайта на БНР>>

IMG-56f78e4c30601259f770b29825314831-V

Адв. Биляна Тончева: В най-трудните моменти се раждат най-успешните идеи

Адв. Биляна Тончева е прокурист на “Еко Глоуб” ООД – консултантско дружество за подготовка на проекти, съфинансирани от Европейския съюз и финансови инструменти. Тя е част от проекта ни „Мениджърите споделят и Алманах 2021. Тук споделяме част от разговора с нея за изминалата година, трудностите, умението бързо да се приспособиш към новите условия. Ето какво сподели тя.

––––

Когато преди една година бе обявена пандемията, в началото както аз, така и всички хора се озовахме в една нестандартна и неудобна ситуация с неясни параметри във времето. Тогава за миг поспрях, огледах се около себе си и осъзнах, че трябва да открия изход от това положение. Нося отговорност не само за семейството ми, но и за екипа, който управлявам, както и за дългогодишните партньори, с които работя и които имат доверие в мен. Радвам се, че съумях да открия баланса, чрез който мога да върша своята работа по най-добрия начин и в същото време да спазвам всички мерки за безопасност. Към днешна дата смятам, че успях да оправдая очакванията на моя екип и клиенти, които ми се довериха в един не лек за всички ни момент и заедно успяхме да извървим пътя в хода, на който се научихме, че дори в най-тъмния тунел винаги има светлина.

Изминалата година мога да опиша най-точно с две думи – предизвикателна и успешна.

От една страна беше предизвикателство за мен и моят екип да започнем работа от вкъщи. Учехме се в хода на работата да преодолеем препяствието от липсата на жив контакт, но в същото време осъзнавахме, че това е най-доброто решение, целящо да запази здравето на нашите клиенти, близки и на нас самите. Благодарение на дългогодишния ни опит в сферата, в която работим и взаимното доверие, което съществува между нас, успяхме да се справим с това не леко предизвикателство. Бързата ни адаптация доведе и до успеха във време, в което много бизнеси бяха изправени пред непреодолими пречки. Посредством множество онлайн събития, информиращи широк кръг от хора, успяхме да достигнем до много бизнеси в различни краища на страната. Това доказва тезата, че в най-трудните моменти се раждат и най-успешните идеи. Така доказахме на нашите дългогодишни партньори, както и на нас самите, че можем да се справим във всяка една екстремна ситуация, а на новите клиенти, че могат да ни се доверят безусловно.

Бизнесът и европейските програми

Годината беше много трудна за всички сфери на дейност, тъй като пандемията промени обичайния ход на работа и то за отрицателно кратко време и повечете бизнеси не бяха подготовени за тази ситуация. Въпреки всичко, моите наблюдения са, че в последно време бизнесът започва да укрепва и лека полека да се “изправя на крака”. Цялата тази ситуация ни даде шанс да бъдем по-мислещи, гъвкави и креативни.

Ако първият програмен период 2007-2013 г. беше като подготвителен клас, в който бизнесът плахо и стъпка по стъпка усвояваше евросредства, то програмният период 2014-2020 г. беше вече вторият етап, в който фирмите все по-уверено се довериха на европейските фондове и дадоха шанс за реализация на идеите, които дълго време са “събирали прах в скрина”. Моите наблюдения са, че няма по-силно и по-слабо активни райони в страната по усвояване на евросредства. Ние имаме клиенти от цяла България, с които си партнираме от дълги години и които подобриха своите бизнеси в различни аспекти от дейността, която извършват, благодарение на оперативните програми.

Всяка една процедура е специфична сама за себе си и крие много подводни камъни.

Най-важното е доверието между клиент и консултант. Започвайки подготовката на един проект ние извървяваме пътя съвместно с клиента от неговата идея, преминавайки през подготовката, одобрението и отчитането. Проблемите, които се срещат при всеки един проект могат да бъдат разнообразни, но не и неразрешими. Затова цялата проектна идея се разглежда от самото начало, изработва се концепция за подготовката и управлението, за да не настъпят в бъдещ етап сериозни проблеми и неприятни изненади.

Предстои нов програмен период 2021 – 2027 г., в който фирмите ще могат да кандидатстват в различни сфери за своя бизнес – иновации, енергийна и ресурсна ефективност, подобряване на капацитета на малките и средни предприятия и т.н. Всеки един бизнес може да открие своето място, където отговаря на конкретните условия и да подпомогне тази сфера, в която има необходимост.

Новият прочитна устойчивост

Погледнато през моята призма смятам, че добрата мотивация, доверието и постоянният стремеж към самоусъвършенстване са правилната формула за устойчив бизнес. Стремя се всеки ден да мотивирам екипа си не просто да работи по определени ред и правила, а да работят с плам и ентусиазъм, и да изпитват удоволствие от това, което правят. По този начин се гради доверието и се раждат добрите резултати.

Ситуацията наложи да се приспособим да работим от вкъщи за отрицателно кратко време. Но екипното усещане и сплотеност се гради дълги години чрез правилен и индивидуален подход спрямо всеки един член на екипа. Щастлива съм, че в “Еко Глоуб” ООД доверието между мен и моя екип, както и вътрешноколегиално е в много висока степен. Живият контакт е от съществено значение за нас, затова се стремя поне веднъж в седмицата да правим онлайн срещи, в които обсъждаме различни казуси, дискутираме разнообразни теми и даваме предложения за по-нататъшни действия. Така, както реално е било в живото общуване в офиса.

Искам да съм мотиватор за екипа ми

Стремя се да развивам в себе си качествата, които искам да видя и в моя екип, да бъда обект на подражание за тях и смятам, че на този етап се справям доста успешно. Екипът ми работи като добре смазан механизъм и се стреми към постоянно развитие и желание за знания и усъвършенстване. Ние работим от дълги години заедно по определена печеливша формула, затова съществени промени освен работата от вкъщи не се наложи да бъдат направени.

Макар и изправена пред непозната и трудна ситуация, винаги да търся изход, да се приспособявам към новостите, което налага постоянно усъвършенстване на мен самата чрез научаване на нови и нови неща. Научих, че мога да устоявам на трудностите, които понякога биват поднасяни буквално за няколко минути, защото много хора търсят опора и упование в мен и нямам моралното право да ги разочаровам.

Дигитализация на бизнеса и живота

През последните години бизнесът в България показа, че е готов да иновира постоянно начините си на работа посредством различни видове технологии. Защо това да не се прехвърли и в ежедневието…? Измененията могат да наклонят везните в положителен аспект, променяйки и улеснявайки средата, в която живеем и самият човек. Смятам, че първите стъпки бяха поставени именно през 2020 г., когато се наложи да се приспособим към новите технологии, работейки от вкъщи, обучавайки се онлайн, пазарувайки все повече онлайн и т.н. Това даде един добър старт, за да можем да посрещнем новостите, които навлизат устремно в България.

Дигитализацията е средство, чрез което животът бива по-лесен, особено в настоящата обстановка. Но нищо не може да замени живия контакт. Именно през изминалата година разбрахме колко е важен той и че не може да бъде заменен от нищо. Не смятам, че дигитализацията ще измести общуването “очи в очи”, така и трябва да бъде, за да не изгубим човешкото си “аз”.

2021

Вярвам, че през 2021 ще затвърдим позициите си на първенец в сферата, в която работим и ще имаме все повече успехи вследствие на усърдния труд, положен през годините. Търсейки нови хоризонти и поприща за развитие, в които отново да докажем, че сме лидери в това, което правим.