1528654297-800x445

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ НА ЗОНТА КЛУБ „София“

Вицепрезидентът Илияна Йотова бе патрон на 23-ия Бал на жълтата роза, на който десетки членове на Зонта клуб „София”, техните семейства и приятели събраха 36 000 лева за млади таланти от музикалните училища в Котел и Широка лъка.

Щедрите и сърцати дами подобриха рекорда си от миналата година, когато предоставиха 24 000 лева за стипендии на даровити младежи в областта на танцовото изкуство.

Певиците от двете училища за фолклор развълнуваха присъстващите с акапелните изпълнения на народни песни. 

Зонта клуб „София“ е част от международната организация Зонта интернешънъл, която догодина ще чества своята 100-годишнина. В нея членуват изявени дами с лидерски от различни професии. Дейността на над 1200 клуба в 67 страни обхваща повече от 33 хил. членки и е насочена към подобряване на живота на жените по света.

Президентът на Зонта клуб „София” Бистра Илиева подчерта, че продължават да работят по проекти в подкрепа на представителките на слабия пол и за защитата на техните права, както и за подпомагане на хора в неравностойно положение.

Потвърждение на това бе и традиционният базар с ръчно правени бижута, картички, тефтери, шалове от рисувана коприна и картини, на който почетната гостенка Илияна Йотова обърна специално внимание и не пожали средства в благотворителното си пазаруване. Мнозина последваха нейния пример и продаващите на базара реализираха свои произведения за 2000 лева.

Вицепрезидентът много се заинтригува от инициативата на Зонта клуб за предоставяне на възможност на дамите, които работят у дома, за да се грижат за болните си деца, да представят продукцията си. Предстоят срещи между вицепрезидента и представители на организацията за съвместна работа.

Всички присъстващи подкрепиха достойно и томболата, тайния и явния търг за предмети и произведения на изкуството, предоставени от дарители. Контрабасът на доц. д-р Цветомир Лазаров от „Софийски солисти” бе закупен за 2000 лева от адвокат Биляна Тончева, за свирят на него музикалните таланти в училищата за народна музика от Котел и Широка лъка.

Акордеонистът Белчо Христов се раздели с любимия си инструмент от прочутата марка „Велтмайстер” в името на младите музиканти. Яна Янева-Генчева, директор на Ериа нула пет в Зонта клуб спечели търга за акордеона като наддаде до 5000 лева. Той също ще помогне за усъвършенстването на даровитите деца.

Богдан Томов бе водещ на вечерта и на търговете.

Астроложката Светлана Тилкова-Алена и съпругът й Андрей бяха сред най-дейните на дансинга на песните на Кристина Димитрова. Христо Куртев и придружителката му Мария Конакчиева показаха вещина в класическите бални танци, Великият приор на тамплиерите Румен Ралчев и съпругата му, режисьорката и директор на фестивала „Златната липа” Магдалена Ралчева, преподавателката в музикалната академия проф.Емилия Коларова и половинката й Митко Гидишки също бяха сред многобройните лични гости.

zx1278_2719732

Адв. Биляна Тончева с интервю за Капитал

Един от популярните приоритети за бизнеса по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е този за енергийна и ресурсна ефективност. През февруари завърши публичното обсъждане на документите по процедура „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ с общ бюджет 176 млн. лв. Така че прием на проекти по нея се очаква да бъде обявен през март. За големи предприятия ще има отделна процедура, която е планирана за есента – „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, с общ бюджет близо 97.8 млн. лв.  Предвид предстоящата възможност микро-, малките и средните предприятия могат да проверят дали отговарят на условията и дали техните инвестиционни планове биха могли да получат финансиране по тази схема.

Могат да кандидатстват МСП на минимум 3 години

По процедурата „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ могат да кандидатстват търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица по Закона за кооперациите, които отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия. Те трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на откриване на процедурата. Тези обстоятелства се проверяват служебно чрез справки в Търговския регистър от управляващия орган на програмата, който е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерството на икономиката. Ако обаче кандидатите нямат публикувани финансови отчети за изминалите три години, такива ще им бъдат поискани на етап подписване на договор. Установяването на разминаване между действително и описано в проекта в категорията на кандидата води до отстраняване на проекта.

Внимавайте при свързаните предприятия

Следва да се има предвид и че е недопустимо група от свързани предприятия да подава повече от един проект – последствията са отстраняване на всички проекти на групата. При предстоящата схема вече проектите се подават изцяло по електронен път, така че е необходимо да бъдат  подписани с електронен подпис на представляващия фирмата. Трябва да се обърне внимание, че подписът не трябва да бъде на физическото лице „Иван Петров“, а на представляващия дружеството „Х“ Иван Петров.

Определени производители не са допустими

Кандидатите трябва да имат и код на икономическа дейност в секторите „Добивна промишленост“, „Преработваща промишленост“, „Производство и разпределение на енергия и газообразни горива“, „Доставяне на води, канализационни услуги и управление на отпадъци“ и „Строителство“. Изрично са изключени производителите с кодове от 10.1 до 10.6 („Производство на хранителни продукти“), производителите на захар, кафе и чай, подправки, ферментирали напитки, малц и горски продукти. Доказването на сектора се прави чрез удостоверение от НСИ на база декларираната дейност за предходната 2015 г.

Какво се финансира

Допустими дейности по проекта по процедура „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ са придобиване на машини, съоръжения и оборудване, дълготрайни нематериални активи и разходи за строително-монтажни работи за производствени сгради. Важно е да се посочи, че закупуваните машини не могат да бъдат транспортни средства, които се движат по републиканската пътна мрежа и подлежат на регистрация в КАТ.

Не закъснявайте с енергийния одит

Всички тези дейности по проекта трябва да бъдат включени в нарочно и задължително обследване на енергийната ефективност на предприятието, на чиито препоръки се основава всъщност и целият проект. Обследването се извършва от лице, вписано в публичния регистър към Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), и има за цел да определи количествено и качествено нивото на потребление на енергия преди проекта и промяната, която ще настъпи при реализирането му. Ако обследването не бъде одобрено от АУЕР в указания от програмата срок, целият проект става недопустим. Така че още при обявяването на приема на проекти е добре фирмата да побърза с работата по енергийния одит.   

При подписан договор можете да вземете аванс от 40%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е до 1.5 млн. лв. Веднага след подписване на договора бенефициентът може да иска аванс до 40% от предвидената безвъзмездна помощ, а когато има последващо частично изпълнение – и междинно плащане до 55%. Тези суми се отпускат само срещу банкова гаранция. В бюджета на проекта могат да влязат също разходи за финансов одит до 5 хил. лв. (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездна финансова помощ над 750 хил. евро) и разходи за публичност и визуализация до 3000 лв.

Кой има предимство с допълнителни точки

Една от новостите в новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. са бонус точките за проекти, които приоритизират определени региони и сектори. Проекти с дейности в областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен в Северозападния регион могат да получат допълнително 5 точки при оценката на проекта. Две точки се добавят за фирмите, които имат сертификати за въведена система за управление в предприятието съгласно стандартите ISO 50001, EMAS, ISO 14001 и ISO 9001. Микро-, малки и средни предприятия от сектори с висока енергийна интензивност също се приоритизират. Става въпрос за фирми от химическата промишленост, производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали; производство на хартия.  За тях се добавят още 5 точки. Ако проектът включва пречистване на отпадъчни води или рециклиране на бракувана продукция, както и използване на рециклирани суровини, той ще получи допълнителни 5 точки.

При оценката се класират проекти с минимум 60 точки, като те са разпределени в отделни списъци според категорията на предприятието. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на размера на бюджета за съответната категория предприятия.

Авторът е прокурист на „Еко Глоуб“ ООД, член на БАКЕП

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.

img_0567

Енергийната ефективност: нашият нов свят

Бъдещето принадлежи на тези, които се грижат за него и умно градят един нов, устойчив свят. Част от него е енергийната ефективност, но тя далеч не е само кампания за саниране на морално остарелите жилища и сгради в България. Какви са нейните измерения в глобален мащаб и кои от тях могат бързо да навлязат и в нашия живот – на тези въпроси ще търси отговор поредното издание на Зеления форум на сп. „Мениджър” и Теленор, който ще се проведе на 8 юли, сряда в Sofia Event Center. Събитието е с начален час 10.45.   

Умният начин за управление на енергията е темата на първия панел в който ще вземат участие представители на бизнеса и местната власт.

Таня Христова, кмет на община Габрово и председател на УС на „ЕкоЕнергия” ще сподели как общината осигурява енергийната си ефективност, кои са успешните проекти, по кои нови инициативи се работи и какво е нужно в дългосрочен план за по-добри резултати.

За най-новите тенденции в зелените иновации и интелигентната инфраструктура ще говори  Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България.

Владимир Радойчич, главен технически директор на „Теленор” ще представи новата мрежа на „Теленор” като пример за ефективност и устойчивост

Възможностите за финансиране на проекти за енергийна ефективност ще бъдат обяснени от експерта по енергийна ефективност адвокат Биляна Тончева.

На решенията, устойчиви във времето е посветен вторият панел на форума в който ще се включат Дан Стянзек, старши експерт по енергийна ефективност в Института по енергийните характеристики на сградите в Европа, експерти от министерството на регионалното развитие и благоустройството,  Удо Дуда, международен R&D директор в Saint Gobin Weber, който ще разясни как енергийната ефективност  в днешно време е и приоритет при разработването на нови продукти.

Новият еталон за качество – почти нулева енергийна сграда, ще бъде представен от  д-р арх. Здравко Генчев, председател на УС и изпълнителен директор на „ЕнЕфект”, а хоризонтите и тенденциите пред българския бизнес и домакинствата по отношение на енергийната ефективност ще бъдат набелязани от  Васил Златев, консултант по енергийна ефективност и умни решения.

Модератор на форума е Юлиан Попов, главен консултант на Европейската климатична фондация за Централна и Източна Европа и председател на борда на Европейския институт за енергийна ефективност на сградите.

DSC_00011

В Кърджали дискутираха как бизнесът може да използва еврофондовете за развитието на туризма

„Предприемачите от Кърджалийска област са много активни при кандидатстването по европрограми. Пред тях се разкрива възможност до края 2015-та година да се възползват от преференциите по няколко от тях в следните направления –„Иновации и конкурентоспособност”, „Развитие на човешките ресурси”, „Енергийна ефективност” и „Неземеделски дейности в земеделските райони”. Това заяви по време на икономически форум в Кърджали представителката на консултантската фирма „Еко Глоуб” ООД Биляна Тончева.

Дискусията бе организирана от местната структура на КРИБ и лично от нейния председател инж.Фахри Идриз. Тончева посочи, че по оперативната програма, касаеща земеделието може да се кандидатства по грантове до 300 000 лева за развитието на туризъм. Според експертката е добре предприемачите  да потърсят услугите на консултант, за да преценят дали отговарят на изискванията по програмата. Освен това всяка фирма трябвало да си направи точен разчет на дейностите.

Ще се толерират дружества, чиято дейност е свързана с опазване на околната среда и са предприели мерки по енергийна ефективност.  С най-голям приоритет са фирмите,които имат план да назначат поне един младеж или трудещ се в предпенсионна възраст, а също така и човек в неравностойно положение.

Целта е работодателите да създадат добри условия на труд, за да могат работещите да са по –продуктивни и да се чувстват добре на работното място. Биляна Тончева призова бизнесът в Кърджали да използва еврофондовете за развитието на туризма в региона.  Грантовете в ОП „Развитие на човешките ресурси” са до 390 000 лева, като ако фирмата има персонал до 250 души не се налага да участва със съфинансиране. Предвидена е и възможност за обучение на персонала , включително за комуникации и водене на преговори. Основната цел е увеличаване на заетостта и повишаване на икономическата ефективност на българските фирми

Инж.Фахри Идриз изнесе лекция за перспективите и практиките в развитието на туристическата индустрия в региона пред студенти в специалност „Туризъм” от филиала на Пловдивския университет.

„Нашата цел е чрез качествено изпълнение на европейски проекти да променим благосъстоянието на област Кърджали. Да задвижим икономическите лостове, които са от голяма необходимост. Важно е да има баланс на интереса между работодател и работещ”, заяви в приветствието си инж.Фахри Идриз.

„ Ако през този програмен период в област Кърджали се реализират 100 проекта по 1 млн.лева, това са 100 млн.лв.инвестиции за няколко години. Това по моите скромни изчисления може да доведе до създаването до 1000 нови работни места. Ако ние днес дадем пълната си подкрепа и гарантираме работни места със заслужени заплати, нито един млад човек няма да напусне страната ни и ще допринесе добавена стойност на своя регион”, допълни бизнесменът.

biliana-toncheva-02-42-20

Биляна Тончева: Цената на успеха е денонощен труд

Биляна Тончева e адвокат в Адвокатска кантора Биляна Тончева и партньори. Завършва едновременно математическа и английска гимназия, висше образование по право, финанси и здравен мениджмънт. Адвокат, консултант по европейски програми и лектор по енергийна ефективност. Специалист по търговско и облигационно право. Услугите на Адвокатска кантора „Биляна Тончева и партньори” са търсени от водещи български и чуждестранни компании.

Началото или какво ви провокира да се занимавате с бизнес?

Завърших едновременно право и финанси, а в допълнение и образование в съвсем друга област – здравен мениджмънт. Пътят, който трябваше да поема, беше развитие на моето образование и станах адвокат. Повече от десет години практикувам престижната професия, като през 2012 г. потърсих ново развитие и в ново поприще. Сега съм прокурист на една от най-сериозните фирми в България, която се занимава с енергийна ефективност, в лицето на „Еко глоуб” ООД. Тази фирма има лиценз за обследване на промишлени системи и сгради. От 2012 г. „Еко глоуб” се занимава и с консултантска дейност. Успяхме да направим повече от 60 проекта в най-различни области – като се започне от асфалтови бази и трошачно-пресевни инсталации и се стигне до обновяване на предприятия в шевната промишленост и производство на пластмасови изделия.

Пътят към върха и как да сезадържим на него?

Излизам сутрин много рано, пътувам из България, прибирам се късно вечер, всеки ден си повтарям, че преди да стана жена, занимаваща се с бизнес, съм се родила просто жена и моето призвание е да бъда майка, съпруга и след това всичко останало. За съжаление, това са само едни красиви думи и аз се улавям как всеки ден крада от семейството си, ощетявам ги, за да мога да работя, да поддържам огромното количество контакти, които съм създала, да отговоря на очакванията на клиентите. Налага ми се понеделник и петък да съм в офиса си в София, а вторник, сряда и четвъртък да пътувам… Заричам се, че така ще е още един месец, но месеците се превръщат в поредица от години. Не е достатъчно само много труд, трябва да си добър в това, което правиш, а доста често и безкомпромисен.

Каузата, за която си струва ежедневната борба?

Моята кауза е лична. Заслужава си човек в името на любовта, в името на семейството си да брани всичко това. Малките моменти, в които имам време за тях, е прекрасно да виждам усмивката в лицето на моята двегодишна дъщеря.

Аз съм щастлива жена! Имам най-прекрасния съпруг на света и както обичам да казвам на приятелките си, дори да се роди друг такъв мъж – той няма да се отгледа! Имам и прекрасна дъщеря, която имам честта да носи моето име. Обичам семейството си, и то е най-важното за мен. Разбира се, обичам работата си и признавам, че много често тя взима връх и се превръща в един денонощен празник на усилията в покоряването на много нови върхове.

Цената на успеха – каква е тя за вас?

Цената на успеха е денонощен труд, полагане на много усилия. Благодарна съм на семейството ми – имам най-прекрасният мъж и най-приказното дете. Благодарна съм на екипа, който съм изградила и стои плътно зад мен, ръководен  от колегата адвокат Христо Петров. Имам много сериозен, изключително добре подготвен, отговорен екип.

Очакванията ви в професионален план за 2015 г.?

Аз съм най-великият оптимист! За мен всяка година е едно красиво, ново начало. Тепърва ме очакват нови върхове, нови красиви мигове и нови успехи. Убедена съм в това! През тази година започва новият програмен период и в ОП „Конкурентоспособност” ще бъдат отворени пет прозореца – на три пъти за подобряване на производствения капацитет, за иновации и енергийна ефективност. По ОП „Човешки ресурси” ще се даде възможност на хората в неравностойно положение и младежите да получават пари, а на работодателите да обучат своите работници. Подготвяме проекти по ОП „Административен капацитет”, вече с ново име ОБДУ, както и по други програми, финансирани от Европейския съюз. Това е широк диапазон, в който има много финанси. Надяваме се, че до средата на годината ще започне още една оперативна програма към Фонд „Земеделие”, към която бенефициентите проявяват огромен интерес. Активно се занимаваме с една програма, която приключва на 26 февруари. Тя е различна от европейските програми за енергийната ефективност и е свързана с фонд, осигурен от норвежкото правителство. По Норвежката програма вече имаме успех и се надяваме в този прозорец, който в момента е отворен, отново да реализираме проекти с консултантската си дейност. Работата в кантората продължава основно с дългогодишните ни клиенти, които обслужваме като адвокати, независимо от консултантската дейност.

Имаме опит и реализация в обучения, ще продължим да се занимаваме с Центъра запрофесионално обучение, в който могат да се учат възрастни по 50 специалности. Профилът на професиите е в широк диапазон – от шивачество до зидаро-мазачи.

Почивката – каква е пълноценната почивка за вас?

Най-прекрасното, което ми се случва, е да си почивам със семейството. Обожавам времето, прекарано с моята малка принцеса. Много обичам да пътувам и с приятелите си както в България, така и в чужбина.