1601791788483

Дигитализация на малки и средни предприятия /МСП/

Основна цел на програмата: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани информационни и комуникационни услуги /ИКТ/ Кой може да кандидатства:  Микро, малки или средни предприятия, регистрирани с ...