IMG-56f78e4c30601259f770b29825314831-V

Адв. Биляна Тончева: В най-трудните моменти се раждат най-успешните идеи

Адв. Биляна Тончева е прокурист на “Еко Глоуб” ООД – консултантско дружество за подготовка на проекти, съфинансирани от Европейския съюз и финансови инструменти. Тя е част от проекта ни „Мениджърите споделят и Алманах 2021. Тук споделяме част от разговора с нея за изминалата година, трудностите, умението бързо да се приспособиш към новите условия. Ето какво сподели тя.

––––

Когато преди една година бе обявена пандемията, в началото както аз, така и всички хора се озовахме в една нестандартна и неудобна ситуация с неясни параметри във времето. Тогава за миг поспрях, огледах се около себе си и осъзнах, че трябва да открия изход от това положение. Нося отговорност не само за семейството ми, но и за екипа, който управлявам, както и за дългогодишните партньори, с които работя и които имат доверие в мен. Радвам се, че съумях да открия баланса, чрез който мога да върша своята работа по най-добрия начин и в същото време да спазвам всички мерки за безопасност. Към днешна дата смятам, че успях да оправдая очакванията на моя екип и клиенти, които ми се довериха в един не лек за всички ни момент и заедно успяхме да извървим пътя в хода, на който се научихме, че дори в най-тъмния тунел винаги има светлина.

Изминалата година мога да опиша най-точно с две думи – предизвикателна и успешна.

От една страна беше предизвикателство за мен и моят екип да започнем работа от вкъщи. Учехме се в хода на работата да преодолеем препяствието от липсата на жив контакт, но в същото време осъзнавахме, че това е най-доброто решение, целящо да запази здравето на нашите клиенти, близки и на нас самите. Благодарение на дългогодишния ни опит в сферата, в която работим и взаимното доверие, което съществува между нас, успяхме да се справим с това не леко предизвикателство. Бързата ни адаптация доведе и до успеха във време, в което много бизнеси бяха изправени пред непреодолими пречки. Посредством множество онлайн събития, информиращи широк кръг от хора, успяхме да достигнем до много бизнеси в различни краища на страната. Това доказва тезата, че в най-трудните моменти се раждат и най-успешните идеи. Така доказахме на нашите дългогодишни партньори, както и на нас самите, че можем да се справим във всяка една екстремна ситуация, а на новите клиенти, че могат да ни се доверят безусловно.

Бизнесът и европейските програми

Годината беше много трудна за всички сфери на дейност, тъй като пандемията промени обичайния ход на работа и то за отрицателно кратко време и повечете бизнеси не бяха подготовени за тази ситуация. Въпреки всичко, моите наблюдения са, че в последно време бизнесът започва да укрепва и лека полека да се “изправя на крака”. Цялата тази ситуация ни даде шанс да бъдем по-мислещи, гъвкави и креативни.

Ако първият програмен период 2007-2013 г. беше като подготвителен клас, в който бизнесът плахо и стъпка по стъпка усвояваше евросредства, то програмният период 2014-2020 г. беше вече вторият етап, в който фирмите все по-уверено се довериха на европейските фондове и дадоха шанс за реализация на идеите, които дълго време са “събирали прах в скрина”. Моите наблюдения са, че няма по-силно и по-слабо активни райони в страната по усвояване на евросредства. Ние имаме клиенти от цяла България, с които си партнираме от дълги години и които подобриха своите бизнеси в различни аспекти от дейността, която извършват, благодарение на оперативните програми.

Всяка една процедура е специфична сама за себе си и крие много подводни камъни.

Най-важното е доверието между клиент и консултант. Започвайки подготовката на един проект ние извървяваме пътя съвместно с клиента от неговата идея, преминавайки през подготовката, одобрението и отчитането. Проблемите, които се срещат при всеки един проект могат да бъдат разнообразни, но не и неразрешими. Затова цялата проектна идея се разглежда от самото начало, изработва се концепция за подготовката и управлението, за да не настъпят в бъдещ етап сериозни проблеми и неприятни изненади.

Предстои нов програмен период 2021 – 2027 г., в който фирмите ще могат да кандидатстват в различни сфери за своя бизнес – иновации, енергийна и ресурсна ефективност, подобряване на капацитета на малките и средни предприятия и т.н. Всеки един бизнес може да открие своето място, където отговаря на конкретните условия и да подпомогне тази сфера, в която има необходимост.

Новият прочитна устойчивост

Погледнато през моята призма смятам, че добрата мотивация, доверието и постоянният стремеж към самоусъвършенстване са правилната формула за устойчив бизнес. Стремя се всеки ден да мотивирам екипа си не просто да работи по определени ред и правила, а да работят с плам и ентусиазъм, и да изпитват удоволствие от това, което правят. По този начин се гради доверието и се раждат добрите резултати.

Ситуацията наложи да се приспособим да работим от вкъщи за отрицателно кратко време. Но екипното усещане и сплотеност се гради дълги години чрез правилен и индивидуален подход спрямо всеки един член на екипа. Щастлива съм, че в “Еко Глоуб” ООД доверието между мен и моя екип, както и вътрешноколегиално е в много висока степен. Живият контакт е от съществено значение за нас, затова се стремя поне веднъж в седмицата да правим онлайн срещи, в които обсъждаме различни казуси, дискутираме разнообразни теми и даваме предложения за по-нататъшни действия. Така, както реално е било в живото общуване в офиса.

Искам да съм мотиватор за екипа ми

Стремя се да развивам в себе си качествата, които искам да видя и в моя екип, да бъда обект на подражание за тях и смятам, че на този етап се справям доста успешно. Екипът ми работи като добре смазан механизъм и се стреми към постоянно развитие и желание за знания и усъвършенстване. Ние работим от дълги години заедно по определена печеливша формула, затова съществени промени освен работата от вкъщи не се наложи да бъдат направени.

Макар и изправена пред непозната и трудна ситуация, винаги да търся изход, да се приспособявам към новостите, което налага постоянно усъвършенстване на мен самата чрез научаване на нови и нови неща. Научих, че мога да устоявам на трудностите, които понякога биват поднасяни буквално за няколко минути, защото много хора търсят опора и упование в мен и нямам моралното право да ги разочаровам.

Дигитализация на бизнеса и живота

През последните години бизнесът в България показа, че е готов да иновира постоянно начините си на работа посредством различни видове технологии. Защо това да не се прехвърли и в ежедневието…? Измененията могат да наклонят везните в положителен аспект, променяйки и улеснявайки средата, в която живеем и самият човек. Смятам, че първите стъпки бяха поставени именно през 2020 г., когато се наложи да се приспособим към новите технологии, работейки от вкъщи, обучавайки се онлайн, пазарувайки все повече онлайн и т.н. Това даде един добър старт, за да можем да посрещнем новостите, които навлизат устремно в България.

Дигитализацията е средство, чрез което животът бива по-лесен, особено в настоящата обстановка. Но нищо не може да замени живия контакт. Именно през изминалата година разбрахме колко е важен той и че не може да бъде заменен от нищо. Не смятам, че дигитализацията ще измести общуването “очи в очи”, така и трябва да бъде, за да не изгубим човешкото си “аз”.

2021

Вярвам, че през 2021 ще затвърдим позициите си на първенец в сферата, в която работим и ще имаме все повече успехи вследствие на усърдния труд, положен през годините. Търсейки нови хоризонти и поприща за развитие, в които отново да докажем, че сме лидери в това, което правим.

Comments are closed.