Сертификати

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ И ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Удостоверение за обследване и сертифициране на сгради Удостоверение за обследване на промишлени предприятия


СЕРТИФИКАТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ISO 9001:2008


СЕРТИФИКАТИ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ „ЕКО ГЛОУБ“ ООД


СЕРТИФИКАТИ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ „ЕКО ГЛОУБ“ ООД