biliana-toncheva-02-42-20

Биляна Тончева: Цената на успеха е денонощен труд

Биляна Тончева e адвокат в Адвокатска кантора Биляна Тончева и партньори. Завършва едновременно математическа и английска гимназия, висше образование по право, финанси и здравен мениджмънт. Адвокат, консултант по европейски програми и лектор по енергийна ефективност. Специалист по търговско и облигационно право. Услугите на Адвокатска кантора „Биляна Тончева и партньори” са търсени от водещи български и чуждестранни компании.

Началото или какво ви провокира да се занимавате с бизнес?

Завърших едновременно право и финанси, а в допълнение и образование в съвсем друга област – здравен мениджмънт. Пътят, който трябваше да поема, беше развитие на моето образование и станах адвокат. Повече от десет години практикувам престижната професия, като през 2012 г. потърсих ново развитие и в ново поприще. Сега съм прокурист на една от най-сериозните фирми в България, която се занимава с енергийна ефективност, в лицето на „Еко глоуб” ООД. Тази фирма има лиценз за обследване на промишлени системи и сгради. От 2012 г. „Еко глоуб” се занимава и с консултантска дейност. Успяхме да направим повече от 60 проекта в най-различни области – като се започне от асфалтови бази и трошачно-пресевни инсталации и се стигне до обновяване на предприятия в шевната промишленост и производство на пластмасови изделия.

Пътят към върха и как да сезадържим на него?

Излизам сутрин много рано, пътувам из България, прибирам се късно вечер, всеки ден си повтарям, че преди да стана жена, занимаваща се с бизнес, съм се родила просто жена и моето призвание е да бъда майка, съпруга и след това всичко останало. За съжаление, това са само едни красиви думи и аз се улавям как всеки ден крада от семейството си, ощетявам ги, за да мога да работя, да поддържам огромното количество контакти, които съм създала, да отговоря на очакванията на клиентите. Налага ми се понеделник и петък да съм в офиса си в София, а вторник, сряда и четвъртък да пътувам… Заричам се, че така ще е още един месец, но месеците се превръщат в поредица от години. Не е достатъчно само много труд, трябва да си добър в това, което правиш, а доста често и безкомпромисен.

Каузата, за която си струва ежедневната борба?

Моята кауза е лична. Заслужава си човек в името на любовта, в името на семейството си да брани всичко това. Малките моменти, в които имам време за тях, е прекрасно да виждам усмивката в лицето на моята двегодишна дъщеря.

Аз съм щастлива жена! Имам най-прекрасния съпруг на света и както обичам да казвам на приятелките си, дори да се роди друг такъв мъж – той няма да се отгледа! Имам и прекрасна дъщеря, която имам честта да носи моето име. Обичам семейството си, и то е най-важното за мен. Разбира се, обичам работата си и признавам, че много често тя взима връх и се превръща в един денонощен празник на усилията в покоряването на много нови върхове.

Цената на успеха – каква е тя за вас?

Цената на успеха е денонощен труд, полагане на много усилия. Благодарна съм на семейството ми – имам най-прекрасният мъж и най-приказното дете. Благодарна съм на екипа, който съм изградила и стои плътно зад мен, ръководен  от колегата адвокат Христо Петров. Имам много сериозен, изключително добре подготвен, отговорен екип.

Очакванията ви в професионален план за 2015 г.?

Аз съм най-великият оптимист! За мен всяка година е едно красиво, ново начало. Тепърва ме очакват нови върхове, нови красиви мигове и нови успехи. Убедена съм в това! През тази година започва новият програмен период и в ОП „Конкурентоспособност” ще бъдат отворени пет прозореца – на три пъти за подобряване на производствения капацитет, за иновации и енергийна ефективност. По ОП „Човешки ресурси” ще се даде възможност на хората в неравностойно положение и младежите да получават пари, а на работодателите да обучат своите работници. Подготвяме проекти по ОП „Административен капацитет”, вече с ново име ОБДУ, както и по други програми, финансирани от Европейския съюз. Това е широк диапазон, в който има много финанси. Надяваме се, че до средата на годината ще започне още една оперативна програма към Фонд „Земеделие”, към която бенефициентите проявяват огромен интерес. Активно се занимаваме с една програма, която приключва на 26 февруари. Тя е различна от европейските програми за енергийната ефективност и е свързана с фонд, осигурен от норвежкото правителство. По Норвежката програма вече имаме успех и се надяваме в този прозорец, който в момента е отворен, отново да реализираме проекти с консултантската си дейност. Работата в кантората продължава основно с дългогодишните ни клиенти, които обслужваме като адвокати, независимо от консултантската дейност.

Имаме опит и реализация в обучения, ще продължим да се занимаваме с Центъра запрофесионално обучение, в който могат да се учат възрастни по 50 специалности. Профилът на професиите е в широк диапазон – от шивачество до зидаро-мазачи.

Почивката – каква е пълноценната почивка за вас?

Най-прекрасното, което ми се случва, е да си почивам със семейството. Обожавам времето, прекарано с моята малка принцеса. Много обичам да пътувам и с приятелите си както в България, така и в чужбина.

Comments are closed.